Lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design tháng 03/2018

Intellect xin trân trọng gửi đến các bạn lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design trong tháng 01/2018. UX/UI Design được chia làm 2 khoá học chính: Khoá học UI Design (Thiết kế giao diện website) và Khoá học Thiết kế App Mobile  Lịch khai giảng Khoá học thực chiến “Thiết kế giao diện website” […]

Lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design tháng 01/2018

Intellect xin trân trọng gửi đến các bạn lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design trong tháng 01/2018. UX/UI Design được chia làm 2 khoá học chính: Khoá học UI Design (Thiết kế giao diện website) và Khoá học Thiết kế App Mobile  Lịch khai giảng Khoá học “Thiết kế giao diện website” Khai giảng: […]

Lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design tháng 12/2017

Intellect xin trân trọng gửi đến các bạn lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design trong tháng 12/2017. UX/UI Design được chia làm 2 khoá học chính: Khoá học UI Design (Thiết kế giao diện website) và Khoá học Thiết kế App Mobile  Lịch khai giảng Khoá học “Thiết kế giao diện website” Khai giảng: […]

Lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design tháng 11/2017

Intellect xin trân trọng gửi đến các bạn lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design trong tháng 11/2017. UX/UI Design được chia làm 2 khoá học chính: Khoá học UI Design (Thiết kế giao diện website) và Khoá học UX Design (Thiết kế App Mobile)  Lịch khai giảng Khoá học “Thiết kế giao diện website” […]

Lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design tháng 10/2017

Intellect xin trân trọng gửi đến các bạn lịch tuyển sinh khoá học UX/UI Design trong tháng 10/2017. UX/UI Design được chia làm 2 khoá học chính: Khoá học UI Design (Thiết kế giao diện website) và Khoá học UX Design (Thiết kế App Mobile)  Lịch khai giảng Khoá học “Thiết kế giao diện website” […]

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế