PHÂN CẤP TRONG THIẾT KẾ

Một trong những nguyên tắc chính của thiết kế là hệ thống “phân cấp thị giác”. Cho dù bạn đang làm việc với hình ảnh hay text được tổ chức thành một bố cục. Phân cấp trong thiết kế là tổ chức và ưu tiên nội dung để truyền đạt thông điệp.

Bạn muốn người truy cập website của bạn xem phần trước tiên ở đâu? Hành động gì của người dùng mà bạn cần phải chú ý đến?

Untitled-2.jpg

Bên dưới tôi sẽ đề cập dần tới những vấn đề chính sau:

  • Cấp bậc và trọng lượng hình ảnh.
  • Cấp bậc Typography
  • Giao tiếp giữa thiết kế của bạn với người dùng.
  • Tương phản và ý nghĩa trong thiết kế của bạn?

Bài viết liên quan