Sản phẩm App Mobile Đấu trường showbiz

Sản phẩm của nhóm 3 bạn: Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Hữu Thuận, Phùng Văn Nam.

Bài thực hành số 1: Khóa UX/UI mobile app design
Thời gian thực hiện: 2 buổi học

san-pham-09-02-detail.png

san-pham-09-03-detail.png

san-pham-09-01-detail.png

 


Bài viết liên quan